Waldemar Placek

Prof. dr hab. n. med.

Dermatolog Wenerolog Medycyna Estetyczna

Od wielu lat zajmuję się tematyką bielactwa, łuszczycy, trądziku, łysienia plackowatego, chłoniaków oraz nowotworów skóry, a także nową dziedziną – wykorzystywaniem komórek macierzystych w terapii dermatologicznej. Jestem współautorem wielu polskich i niektórych europejskich rekomendacji terapeutycznych.

Waldemar Placek Dermatolog Wenerolog Medycyna Estetyczna Gdańsk Gdynia Gabinet
> 0 lat
Pracy zawodowej
> 0
Publikacji
> 0
Wygłoszonych wykładów

Pracę zawodową rozpocząłem po studiach w 1972 roku. Pracowałem początkowo w Instytucie Medycyny Pracy W Przemyśle Chemicznym i Włókienniczym w Łodzi do 1975 roku, kiedy to zdałem z wyróżnieniem specjalizację pierwszego stopnia z Patomorfologii. Jako patomorfolog trafiłem do Kliniki Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie zdałem pierwszy stopień specjalizacji z dermatologii i wenerologii w 1978 roku, a drugi stopień specjalizacji w 1982 roku. Doktorat obroniłem 1980 roku, a habilitację uzyskałem w 1989 roku.

W latach 1975-1978 pracowałem w charakterze asystenta, 1978-1982 starszego asystenta, a od 1982 roku adiunkta w Klinice Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1990 roku pracowałem na stanowisku docenta, a od 1991 profesora nadzwyczajnego.

W 2001 roku uzyskałem tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP.

Od 2001 roku zacząłem pracę w Klinice Dermatologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy w charakterze Kierownika Katedry i Kliniki na stanowisku profesora zwyczajnego. W 2002 roku uzyskałem Srebrny Krzyż Zasługi za całokształt działalności. W latach 2001-2012 kierowałem Katedrą i Kliniką Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, gdzie stworzyłem od podstaw Pracownię Immunodermatologii, Pracownię Diagnostyki Molekularnej, Pracownię Fototerapii oraz Gabinet Dermatolochirurgii.

W latach 2012-2020 kierowałem Katedrą i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego mieszcząca się w Miejskim Szpitalu Zespolonym W Olsztynie, gdzie również stworzyłem Pracownię Immunodermatologii, Gabinet Dermatochirurgii oraz rozwinąłem Pracownię Balneo- i Fototerapii.  Klinikę stworzyłem od podstaw jako nowy twór na ówczesnym Wydziale Nauk Medycznych (obecnie Wydziale Lekarskim), CM, UWM. Stworzyłem również system dydaktyki na Wydziale Lekarskim polsko jak i anglojęzycznym, ale również na kierunku Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne oraz Dietetyka.

Przez ponad 50 lat pracy zawodowej stworzyłem ogromny dorobek naukowy w postaci ponad 500 publikacji o łącznej punktacji IF około 200 MNiSW ponad 1600 (według nowego wykazu MNiSW do tej pory uzyskał już 350 punktów) oraz uzyskałem 759,5 punktów edukacyjnych. Byłem opiekunem 2 przewodów habilitacyjnych w Bydgoszczy, jednego przewodu habilitacyjnego w Olsztynie oraz promotorem ponad 30 przewodów doktorskich. Byłem recenzentem kilkunastu przewodów habilitacyjnych, na tytuł profesora oraz kilkudziesięciu przewodów doktorskich.

W latach 1998-2002 byłem Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii województwa  Warmińsko-Mazurskiego, w latach 2002-2005 Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii województwa Kujawsko-Pomorskiego, w latach 2005-2008 Konsultantem Krajowym w dziedzinie dermatologii i wenerologii, od 2009-2012 ponownie zostałem Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast  w latach 2013-2014 ponownie pełniłem funkcje Konsultanta  Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii województwa  Warmińsko-Mazurskiego.

Od wielu lat jestem członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Przewodniczącym Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (obecnie honorowym) oraz Polskiego Towarzystwa Immunologicznego. Wielokrotny i aktualny Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, a od 2009 do 2020 roku członkiem Zespołu do Uaktualniania Programu Specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii. W latach 2005-2008 pełniłem funkcje Przewodniczącego Państwowej Komisji    Egzaminacyjnej, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, a od 2008 do 2019 roku byłem jej członkiem.  W latach 2000-2019 byłem także członkiem jury oceniającego najlepsze projekty badawcze i prace naukowe w dermatologii w ramach fundacji La Roche Posay.

Moje prace społeczne dotyczą wielu kierunków, od wielu lat zajmuje się wykrywalnością nowotworów skóry, szczególnie w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Od 2006-2019 jestem koordynator EADV (European Academy Dermatology and Venerology) na Polskę, europejskiej akcji Euromelanoma w Polsce.

INNE PEŁNIONE FUNKCJE:

 • W latach 1989 – 2001 redaktor, korespondent „Les Nouvelles Dermatologique”.
 • Od 1999 do 2020 r przewodniczący Rady Programowej czasopisma „Dermatologia Estetyczna”.
 • Od 1988 roku członek Komitetu Naukowego czasopisma „Przegląd Dermatologiczny”. Od 1991 roku członek Rady Naukowej magazynu „Dermatologia Kliniczna”.
 • Od 1994 roku w składzie Rady Naukowej magazynu „Dermatologica”.
 • Od 1996 roku członek Rady Naukowej i Kolegium Recenzenckiego „Postępów Dermatologii i Alergologii”.
 • Od 2005 roku członek Rady Naukowej „Dermatologii i Kosmetologii Praktycznej”.
 • Od 2005 roku członek Komitetu Naukowego słowackiego pisma dermatologicznego „Derma”.
 • Od 2009 roku członek Rady Naukowej czasopisma „Dermatologia Praktyczna”.
 • Od roku 2010 Rady Naukowej kwartalnika „Cosmetology Today”.
 • W latach 1980-2000 opiekun Koła Naukowego Dermatologiczno-Wenerologicznego przy Katedrze i Klinice Dermatologii Akademii Medycznej w Gdańsku.
 • W latach 2001-2012 opiekun Koła Naukowego Dermatologiczno-Wenerologicznego przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Od roku 2015 do chwili obecnej opiekun Koła Naukowego Dermatologiczno-Wenerologicznego przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Od wielu lat zajmuje się tematyką bielactwa, łuszczycy, trądziku, łysienia plackowatego, chłoniaków, czerniaka oraz innych nowotworów skóry. Jest uznanym ekspertem w kraju i za granicą.

Obecnie zajmuje się także nową dziedziną – wykorzystywaniem komórek macierzystych w terapii dermatologicznej, współautorem rekomendacji terapeutycznych.

Pod moim kierunkiem wykształciło się 9 specjalistów, którzy zasili kadry lekarskie regionu Warmińsko-Mazurskiego i nie tylko, ponad 30 doktorów nauk medycznych oraz 2 habilitantów uprzednio kilkudziesięciu w regionie kujawsko-pomorskim, a do 2001 roku kilkudziesięciu dermatologów regionu gdańskiego, Trójmiasta, Słupska i Elbląga. Rozpropagowałem na terenie Warmii i Mazur wczesną diagnostykę czerniaka i raków skóry w ramach działań Euromelanoma Day. Obecnie od 1 października pracuje tylko w gabinecie prywatnym. W trakcie pozostają 3 otwarte doktoraty. Spośród dermatologów, w rozwoju naukowym i zawodowym których mam swój udział 7 ma tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej.

W ramach działań naukowych rozpocząłem edycję ogólnopolskich konferencji „Warmińsko-Mazurskie spotkania z dermatologią”. Odbyło się 6 spotkań, w których na każdym z nich udział brało ponad 400 słuchaczy z całej Polski oraz gości zagranicznych, a które to mają na celu kształcenie oraz udoskonalanie umiejętności przez lekarzy dermatologów, oraz wenerologów z całego kraju.

W 2022 roku obchodziłem jubileusz 50-lecia pracy zawodowej. Wkrótce będzie jubileusz 25-lecia Derm-artu.

W gabinetach prywatnych pracuje od 1984 roku uprawiając dermatologię klasyczną i estetyczną. Pierwotnie miał gabinet prywatny na ul Szerokiej w centrum Gdańska, następnie od 1988 zgodnie z ujednoliconą nazwą narzuconą przez Naczelną Radę Lekarską Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską początkowo w Sopocie na Skarpowej 7, od 1998 w Derm-Alu na ul. I Armii Wojska Polskiego 126. Od 1999 roku istniał Ośrodek Derm-art.” wraz z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską prof. Waldemara Placka początkowo w domu Handlowym „Batory”, a od 2006 roku Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny i Naukowo-Badawczy „Derm-art” Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska prof. Waldemar Placek znajduje się w lokalu przy ul. Batalionów Chłopskich 24.

Kariera zawodowa

2022

Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej

2019

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki

2017

Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej

2013 - 2014

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii województwa Warmińsko-Mazurskiego

2012

Rozpoczęcie tworzenia systemu dydaktyki na Wydziale Lekarskim polsko jak i anglojęzycznym, ale również na kierunku Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne oraz Dietetyka Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

2012

Rozpoczęcie tworzenia Pracowni Immunodermatologii, Gabinetu Dermatochirurgii oraz rozwijanie Pracowni Balneo- i Fototerapii w Miejskim Szpitalu Zespolonym W Olsztynie

2012 - 2020

Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego mieszcząca się w Miejskim Szpitalu Zespolonym W Olsztynie

2009 - 2012

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii województwa Kujawsko-Pomorskiego

2008 - 2019

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

2005 - 2008

Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

2005 - 2008

Konsultant Krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii

2002 - 2005

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii województwa Kujawsko-Pomorskiego

2002

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za całokształt działalności

2001

Rozpoczęcie tworzenia Pracowni Immunodermatologii, Pracowni Diagnostyki Molekularnej, Pracowni Fototerapii oraz Gabinetu Dermatochirurgii na Collegium Medicum w Bydgoszczy

2001 - 2012

Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy

2001

Kierownik Katedry i Kliniki na stanowisku profesora zwyczajnego w Klinice Dermatologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy

2001

Uzyskanie tytułu profesora nadanego przez Prezydenta RP

1998 - 2002

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii województwa Warmińsko-Mazurskiego

1991 - 2001

Profesor nadzwyczajny w Klinice Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Gdańsku

1990 - 1991

Docent w Klinice Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Gdańsku

1998

Habilitacja

1982 - 1990

Adiunkt w Klinice Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Gdańsku

1982

Specjalizacja drugiego stopnia z Dermatologii i Wenerologii

1980

Obrona Doktoratu

1978 - 1982

Starszy Asystent w Klinice Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Gdańsku

1977

Specjalizacja pierwszego stopnia z Dermatologii i Wenerologii

1975 - 1978

Asystent w Klinice Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Gdańsku

1975

Specjalizacja pierwszego stopnia z Patomorfologii (z wyróżnieniem)

1972 - 1975

Praca w Instytucie Medycyny Pracy w Przemyśle Chemicznym i Włókienniczym w Łodzi

Pacjenci o mnie

Przemiły i pełny uśmiechu pan profesor. Bardzo denerwowałam się wizytą, bo nigdy wcześniej nie korzystałam z zabiegów medycyny estetycznej. Poszłam do pana profesora z polecenia i sama mogę zdecydowanie polecić. Zabieg, z którego skorzystałam, to powiększanie ust botoxem. Pan profesor najpierw objaśnił mi wszystko co i jak, przedyskutowaliśmy jakiego efektu się spodziewam. Cieszę się, że trafiłam na tak świetnego lekarza. Z czystym sercem mogę polecić!
Marzena Kownacka
znanylekarz.pl
Skorzystałam z zabiegu wypełniania zmarszczek kwasem i jestem bardzo zadowolona, efekt zdecydowanie spełnił moje oczekiwania i na pewno tu wrócę. Przesympatyczny Profesor z bardzo dobrym podejściem. Na plus też bardzo miła atmosfera, ładne miejsce i bezpłatne miejsce parkingowe.
Kamila
rankinglekarzy.pl
Mam łuszczycę. Raz do roku przychodzę na 3 tygodnie leczenia na PUVA i mam przez 8-9 miesięcy spokój. Prof Placek jest bardzo profesjonalny. Pani Agata, która naświetla także przemiła. Atmosfera jest taka przyjacielska, rodzinna.
Michall
rankinglekarzy.pl
Najlepszy lekarz jakiego spotkałem, wykrył i wyleczył u mnie czerniaka. Pełen profesjonalizm, polecam
rankinglekarzy.pl
Jestem wieloletnią klientką Pana prof. Waldemara. Korzystałam z usług z zakresu zamykania naczynek, usuwania przebarwień, problemów z suchością skóry, wypadaniem włosów. Prof. Placek wyczerpująco zleca szereg badań do wykonania przed rozpoczęciem leczenia lub gdy nie jest to konieczne, od razu zaleca do jego przystąpienia. Po rozpoznaniu dotkliwego problemu, doktor dobiera program leczenia (w tym środki lecznicze i/lub kosmetyki, które w przypadku tych drugich można zakupić na miejscu) oraz zaznacza czy da się go całkowicie zlikwidować czy tylko zahamować. Po każdym zakończeniu leczenia wyznacza termin na wizytę kontrolną. Korzystam z usług od ponad 10 lat i zawsze wychodzę zadowolona z jakości wykonanej usługi. Poleciłam ten gabinet wielu znajomym, którym również pomógł. Wyrazy uznania również dla Pani Elżbiety, która asystuje przy zabiegach prof. Placka - uśmiechnięta, miła, z profesjonalnym podejściem do klienta nawet w późnych godzinach nocnych.
Barbara B.
trojmiasto.pl
U Pana Profesora skorzystałam z wizyty w związku moją nadmierną potliwością i zdecydowanie mogę polecić. Rzetelnie i skrupulatnie zostały przedstawione mi możliwości różnych terapii. Terapia została dobrana pode mnie i już po następnej wizycie był efekt.
Maria Zdunowska
znanylekarz.pl
Z czystym sumieniem polecam Profesora. Trafiłam do gabinetu w ostrym stanie zapalnym twarzy, uzyskałam odpowiednią pomoc,poświęcono dużo czasu oraz w pełni kompetentnie wytłumaczono dalszy tok leczenia. Dodam,że Profesor jest człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej, sympatyczny i na prawdę przejmujący się swoim pacjentem. Zupełnie nie zgadzam się z negatywnymi opiniami,które tu przeczytałam.
Maria
rankinglekarzy.pl
Sumienny Lekarz, z ogromnym doświadczeniem, chylący się nad Pacjentem który wcześniej wydał fotunę za dermatologiczne wizyty. Coż malkontenci, skoro nie stać as leczyć się u sławy to polecam konsulatcję w Sektorze Publicznym - spełnią wszystkie wymagania trudnych Pacjnetów. Przyre ze tak łatwo anonimowo zaatakować agresją wobec bezbronnych i niewinnych Lekarzy. Panie Profesorze jest wspaniałym Lekarzem. Wdzięczny pacjent.
Robert Świder
rankinglekarzy.pl
Jestem zachwycony leczeniem u prof Placka. Przez 5 lat chodziłem od dermatologa do dermatologa. Po 4 miesiącach leczenia mam już zupełnie gładką cerę. jeszcze 3 miesiące mam brać ten lek i trądzik nie wróci.
rankinglekarzy.pl
Pan profesor usuwał mi znamię - całe szczęście było całkowicie nieszkodliwe, ale i tak wolałam dmuchać na zimne i się go pozbyć. Cieszę sie, że udało mi sie trafić z tym problemem właśnie w ręce pana profesora, bo uważam, że jest jednym z najlepszych specjalistów jeżeli chodzi o dermatologię!
wiesia_gdynia
abczdrowie.pl
Genialny specjalista! Dzięki jego zdolnościom moja twarz wygląda na ładnych kilka lat mniej niż powinna! Kobietki - tylko ten lekarz!
margott
abczdrowie.pl
Profesor Placek to wybitny specjalista cechujący się ogromną wiedzą i profesjonalizmem. Posiada zdecydowane wyczucie estetyki. Jestem jego pacjentką od wielu lat. Szczerze polecam u Profesora terapie produktem sunekos.
Monika
abczdrowie.pl
Bardzo polecam ten gabinet i Profesora Placka. Skorzystałam z zabiegu wypełniania zmarszczek kwasem i jestem bardzo zadowolona, efekt zdecydowanie spełnił moje oczekiwania i na pewno tu wrócę. Przesympatyczny Profesor z bardzo dobrym podejściem. Na plus też bardzo miła atmosfera, ładne miejsce i bezpłatne miejsce parkingowe.
Kamila Wit
google.com
Rewelacyjny specjalista, moj maz trafil do niego z okropnym tradzikiem rozowatym , leczonym juz kilka lat przez innych lekarzy. Po roku prowadzenia przez tego pana tradzik rozowaty zniknal i nie pojawil sie juz od 8 lat. Koszty leczenia nie byly male, ale bylo warto, zawsze bede polecac tego lekarza bo zmienil zycie mojego meza i calej naszej rodziny.
Edyta
rankinglekarzy.pl
Latami szukałam u innych dermatologów pomocy z powodu wypadania włosów. Dla niego to była bułka z przysłowiowym masłem. Przede wszystkim znalazł przyczynę. Inni leczyli objawy. Pełny szacunek Panie Profesorze.
Ewa
rankinglekarzy.pl
sympatyczny, młodo wyglądajacy profesor. Nawiazał doskonały kontakt ze mną.oprócz ustnego wyjaśnienia co do stosowania leków i uzasadnienia wykonania dodatkowych badań dostałam kartkę z dokładna instrukcją jak stosować leki, ile godzin po jedzeniu, które przed jedzeniem, jak smarować. jestem zachwycona
rankinglekarzy.pl
Bardzo dobry specjalista rozpoznał chorobę jako jedyny z wielu dermatologow do których sie wybrałam. Leczył mnie bezsterydowo z czego sie bardzo ciesze i nie mam luszczycy juz od ponad roku!!! jestem bardzo zadowolona.
rankinglekarzy.pl
Byłam u dr na ostrzykiwaniu pach. Dotąd nie spotkałam się z tak uczciwym podejściem. Wszyscy lekarze mają ustalony z góry cennik. On wycenia na miejscu, skasował mnie najtaniej ze wszystkich moich dotychczasowych wizyt u lekarzy, ponieważ stwierdził, że nie widzi potrzeby wstrzykiwania więcej na zaś. I jeżeli poczuję, że działanie jest za słabe, mam się zgłosić za jakiś czas. Właśnie wybieram się do niego po raz kolejny.
Aga
trojmiasto.pl
Witam! Pan Profesor Waldemar Placek w końcu zrobił porządek z moją cerą, skorzystałam też z kilku zabiegów odmładzających i teraz czuje się świetnie! Szczerze polecam!
rankinglekarzy.pl